Ang Tubig sa Karaang Tubod

| July 12, 2011

Majan, Erlando L.
Ang Tubig sa Karaang Tubod. 
(Vicente Sotto series)  36 p.
P150.00 in the Philippines*                

 

Tags: ,

Category: Publications