Tag: Erlando L. Majan

Ang Tubig sa Karaang Tubod

Ang Tubig sa Karaang Tubod

| July 12, 2011

Majan, Erlando L. Ang Tubig sa Karaang Tubod.  (Vicente Sotto series)  36 p. P150.00 in the Philippines*                  

Continue Reading