Tag: piux kabahar

Mas Masaya sa Entablado: Ang Siste sa Piling Dula ni Piux Kabahar

Mas Masaya sa Entablado: Ang Siste sa Piling Dula ni Piux Kabahar

| January 13, 2023

Mas Masaya sa Entablado Ang Siste sa Piling Dula ni Piux Kabahar   Yu, Hope Sabanpan. Mas Masaya sa Entablado Ang Siste sa Piling Dula ni Piux Kabahar Manila: Komisyon sa Wikan Filipino, 2022.  

Continue Reading