Celerino Uy

| April 11, 2015

Name: Celerino V. Uy
Pseudonym(s): Juan de la Mancha, David Culimpos
Date of Birth: 1900
Place of Birth: Medellin, Cebu

BIOGRAPHY

Celerino V. Uy is a writer of Cebuano and English from Medellin, Cebu. He wrote under the names Juan de la Mancha and David Culimpos. He was known for his detective novels Ang Multo, Ang Kamot ni Farnol, Ang Tinagoan ni D. Malvar, and Ang Tigmo sa Kasa de Kampo, among others. He headed KAMAGAS, a group of Cebuano writers. Mercer Book Company is the publishing house he owned. The former councilor of Medellin lived from 1900 to 1965.

WORKS

Novels

 • Tigmo sa Casa de Kampo (Bag-ong Kusog XXI: 28-40 November 20 1936-February 12, 1937)
 • Tinago-an ni Dr. Malvar (Bag-ong Kusog XXI: 8-17 July 3-September 4, 1936)

Short Stories

 • “Dama de Hiphip” (Bag-ong Kusog XVI: 2-3 May 8-15, 1931)
 • “Kabilin sa Aswang” (Bag-ong Kusog XIII: 49 April 14, 1939 p. 8)
 • “Kinabuhi sa mga Hari: Napoleon Bonaparte” (Bag-ong Kusog XX: 21-23 September 27-October 11, 1935)
 • “Kinsay Nagpatay kang Dr. Topineau?” (Bag-ong Kusog XIX: 44-46 March 8-22, 1935)
 • “Pagbalik sa Kalag ni Peter King” (Bag-ong Kusog XIX: 43-45 March 1-15, 1935)
 • “Panid sa Kinabuhi sa mga Tawo nga Bantugan” (Bag-ong Kusog XIX: 43 March 1, 1935 p. 15)
 • “Pusta” (Bag-ong Kusog IX: 51-52 June 1-8, 1923)
 • “Rayna sa Bahal”(Bag-ong Kusog XX: 14 August 9, 1935 p. 14)
 • “Saad” (Bag-ong Kusog XV: 51 April 17, 1931 pp. 14, 22, 26)
 • “Saksi sa Lungsod” (Bag-ong Kusog XVII: 35 December 30, 1932 p. 9)
 • “Sigbin ni Padre Zoilo” (Bag-ong Kusog XX: 41 February 21, 1936)
 • “Sinugdan sa Kalibutan” (Bag-ong Kusog XX: 3 May 17, 1935 p. 18)
 • “Sugilanon ni Boccacio: Ang Asawa ni Pietro di Vinciola ang Bayot” (Bag-ong Kusog XX: 41 February 21, 1936 p. 12)
 • “Sugilanon ni Bocaccio: Si Calandrino ug Biondello, Duha ka Lagong sa mga Kombira sa Florence” (Bag-ong Kusog XX: 42 February 28, 1936 p. 14)
 • “Sugilanon ni Boccacio: Si Ermino Inutan” (Bag-ong Kusog XXI: 31 December 11, 1936 p. 15)
 • “Sugilanon ni Boccacio: Gianni Lotteringhi” (Bag-ong Kusog XX: 49 April 17, 1936 p. 13)
 • “Sugilanon ni Boccacio: Si Isabela, ang Mongha sa Monasteryo sa Lombardiya” (Bag-ong Kusog XXI: 42 February 26, 1937 p. 9)
 • “Sugilanon ni Boccacio: Ang Lana ni San Jorge” (Bag-ong Kusog XXI: 30 December 4, 1936 p. 27)
 • “Sugilanon ni Boccacio: Si Madonna Felipe, ang Mananapaw” (Bag-ong Kusog XXI: 36 January 15, 1937 p. 200
 • “Sugilanon ni Boccacio: Mahawat ug Mapilitpilit” (Bag-ong Kusog XX: 7 June 14, 1935 p. 29)
 • “Sugilanon ni Boccacio: Ang Manaul ug ang Gugmang Tinamay ni Federico” (Bag-ong Kusog XX: 40 February 14, 1936 p. 19)
 • “Sugilanon ni Boccacio: Ang Markesa sa Monferrato” (Bag-ong Kusog XXI: 29 November 27, 1936 p. 23)
 • “Sugilanon no Boccacio: Martelino” (Bag-ong Kusog XX: 45 March 20, 1936 p. 13)
 • “Sugilanon ni Boccacio: Martuccio” (Bag-ong Kusog XXI: 1 May 8, 1936 p. 8)
 • “Sugilanon ni Boccacio: Ang Masalaypong Monghi” (Bag-ong Kusog XXI: 32 December 18, 1936 p. 13)
 • “Sugilanon ni Bocacio: Nganong Gibalhog si Ferondo sa Purgatoryo” (Bag-ong Kusog XX: 18 September 6, 1935 p. 9)
 • “Sugilanon ni Boccacio: Si Pari Cipolla ug ang Iyang Rilikya” (Bag-ong Kusog XX: 15 August 16, 1935 p. 17)
 • “Sugilanon ni Boccacio: Rinaldo” (Bag-ong Kusog XX: 46 March 27, 1936 p. 11)
 • “Sugilanon ni Boccacio: Ang Tinago-ang Gugma sa Sota ni Hari Agilulf” (Bag-ong Kusog XX: 50 April 24, 1936 p. 21)
 • “Sugilanon ni Boccacio: Si Zeppa ug Speneloccio” (Bag-ong Kusog XX: 11 July 12, 1935 p. 15)
 • “Talagsaong Paagi sa Pagpanikas” (Bag-ong Kusog XX: 8 June 21, 1935 p. 12)

Poetry

 • “Kon Talikdan Mo Ako” (Bag-ong Kusog XIX: 32 December 7, 1934 p. 24)

Articles/Essays

 • “Adlaw Karon sa Buhat” (Bag-ong Kusog XVI: 1 May 1, 1931 p. 4)
 • “Atong Karaang nga Kagikan” (Bag-ong Kusog XX: 4 May 24, 1935 p. 15)
 • “Gugmang Langitnon u gang Gugmang Kalibutanon” (Bag-ong Kusog XXV: 1 May 6, 1940 p. 32)
 • “Iko” (Bag-ong Kusog IV: 536 September 1, 1918 p. 5)
 • “Kinabuhi ni Apolinario Mabini” (Bag-ong Kusog XIX: 48 April 5, 1935 p. 16)
 • “Lintunganay kun Sinugdan sa Tinuho-an” (Bag-ong Kusog XX: 12-13 July 19-August 2, 1935 p. 14)
 • “Magtutupi” (Bag-ong Kusog IV: 332 August 18, 1918 p. 5)
 • “Makatambal ba tuod ang Honi sa mga Balatian?” (Bag-ong Kusog XXIII: 27 November 4, 1938 p. 13)
 • “Paglubong sa mga Minatay Kanhi ug Karon” (Bag-ong Kusog XX: 21 September 27, 1935 p. 18)
 • “Pamati, Hinigugma Kong Puluy-anan!” (Bag-ong Kusog IV: 327 August 1, 1918 p. 7)
 • “Pilay Adan sa Kalibutan” (Bagong Kusog XXIII: 36 January 6, 1939 p. 6)
 • “Sinulatan sa nga Karaan” (Bagong Kusog XX: 7 June 14, 1935 p. 21)
 • “Suuk ni Culimpos: Mga Maayong Basahon” (Bag-ong Kusog VI: 589 July 22, 1920 p. 7)
 • “Suuk ni Culimpos: Ang Pagsugal” (Bag-ong Kusog IV: 346 October 6, 1918 p. 4)
 • “Suuk ni Culimpos: Pamiti sa Sapyor” (Bag-ong Kusog IV: 318 June 27, 1928 p. 7)
 • “Suuk ni Culimpos: Ang Tawo” (Bag-ong Kusog IV: 347 October 10, 1918 p. 5)
 • “Tinagsip sa Kapulongan nga Binisaya” (Bag-ong Kusog XX: 49-51 April 17-May 1, 1936 p. 14)
 • “Tinuod ba nga Gamhanan ang mga Kriminal” (Bag-ong Kusog XX: 7 June 14, 1935 p. 18)
 • “Unsay angayan nga isilot alang sa mga Manununog?” (Bag-ong Kusog XX: 10 July 5, 1935 p. 4)
 • “Unsa kining Gahuma?” (Bag-ong Kusog XXIV: 46 March 15, 1940 p. 11)

Category: Online Archive, Pre-War Writers