Adonis

| September 17, 2015

Utan

Kalabo sa lutya’g kadanlug sa okra galutaw sa init-init nga sabaw.
Siguradong makabaskug ug makakusgan sama sa gaandam.
Ang singut nga midagayday sa aping lahos sa liug
Gitrapuhan ni mama’g labakara dayun ko paimnon ug bugnaw’ng tubig.

Kahapsay sa palibut ug kalinaw sa panahon
Giubanan sa hagawhaw’s mga tambag ni duktura-abugada.
Takna na usab sa pagsutuy sa tulunghaan.
Busa, lamisa ako usang biyaan kanila’ng gatiwas sa dukut.

Ug karun niining maong kusina –
Luna nga gitayhup sa kahilum,
Kami gasud-ong sama’s tangkong
Wala nabugkal ug nabubu-an.

Mala ning tutunlan, uga iyang wait.
Kaalingiing gabanda-banda sa atup.
Sama ra tingali kini sa kamatayon –
Dili mamatikda’g mapangandaman!

Minghuy’ng mata, hubas na sa luha.
Pagduko, nasiplatan iyang hulagway
Gausap sa sapla’ng luto’g ginamos.
Gakutuy’g gadaguok maong kalag!

Gilibura’g ugat ang mga kamut.
Gipuy-ag bonbon ang mga kuku.
Hapdus ug ngulngol limpyuhan
Kurug ug hubag pa ang kumagko.

(Pa, nagapaabut ko’s kabuntagon,
Mamathan imong paggutad sa utan.
Hinaut maulian na imong kamot kay
Ako gahinam-hinam na sa paghigup sa kinabuhi bisan kita na lang.)

Bukol

Aguroy!
Kasakit.
Kusuga pagkapakuga!
Taympa,
Murag kontragusto man ning byahi-a.
Sa tuo pahak nga buntod,
Sa wala liki, uga nga basakan,
Sa unahan hugno na ang tulay.
Sus.
Pastilan!
Mga Baboy tingali basulon ani?
Hay.
Balikan ta’ng akong bukol!
Kahapdos dulot man sa unod,
Kangulngol libod man sa bukog!
Kagang-kagang nga dyip
Subay sa mga alibaong,
Nah,
Kahasul ba!
Agay!
Tuara.
Napakog na sad ko.
Sala sa kagirong dalan, malasa!
Tiud-tiud
Day’ng pagkurbada,
Nakalingi ko’g ahat.
Payag –
Giaksyon ug tabon sa abog sa ambisyon,
Gipagamay sa kalayo sa panglantaw.
Mga hinigugma –
Gipahanap sa gamayng luha
Pinugngan sa paglaum.

Oops!
Pilit. Paabanti, bakwi.
Pagtabok sa suba,
Pisat ang piso nga nasalaag sa panon.
Maayo na lang diay ning bukol,
Ngulngol apan muhiyos ra.

Paminaw, Inday

Samtang galakaw, aswat ang sinag-ub,
Gadali aron sa usa pa ka sugo mo tuman.
Nagkabasa, nagkadusingot ug nagkayamukat
Sama sa usa ka anak nga pinasagdan.
Imung kadako dili gyud timailhan
Aron sa ilang kadyaw dili mapukan.
Sipat ug hulga maoy mga tubag sa matag sulog,
Ilang bahakhak sama kakusog sa imung tyabaw!

Undang sa pagbakho ug ibutang na sa dalan.
Punita ang bato ug hulga-a ang mga panulay!
Kupti ug paabot muotro aron gyud masangkaran.
Puslan man, dili bitaw ka pwede sa prisuhan!

Nagpadayon ka sa makaluluoy mong nilakwan
Sama sa usa ka buktot nga gatingkagul sa simbahan.
Giisip usa ka mananap nga lahi ra sa kadaghanan
Hilabi na kay alaot nga niluwa sa liki’ng kawayan.

Dangop sa mga gaugot mong kaliwatan;
Itaho ang nahitabo arun ikaw matabangan.
Bisan pa sa mga pulong mo’ng gasalimuang,
Padayon lang kay ikaw pirmi nilang masabtan.

Tiudtiud mingbarog, andam na sa pagdalagan-
Andam na sa pagbaktasbaktas sama sa naandan.
Sa way swerte maagian na pud ning mga bugal-bugalan,
Tingali ikaw mahinumdom, apan dili na gayud ang katibuk-an.

Muuli na usab, ga muro ang hulagway
Kay diay pusoy ug kapoy na.
Gikan nakiglambigit sa mga sulugan
Kada adlaw, gitamay ug gilimbungan.

Sa pagpauli sa kaganghaan
Gahurumintado ka, walay tataw’ng gikabiklan.
Hala, pahuway na kay daghan pang ugma sa pagtamay!
Liwat ka man nga lisud himangnuan, apan dili pinasagdan.

Sa Iyang mga Kamot

Niadtong tsikiting pa ko,
Dili gyud ko uhaw.

Una, ituklod ngadto sa banyo,
Duklon ug kabo, ug kusniton
kung maglangay-langay.
Sa kahinlo iyang lumsan.
Ikaduha, magyawyaw siya kay
Wa pa nalunudan ang mga utanon.
Mga higala gabahis na sa kadalanan
Samtang magpaabot pa ko nga bahugan.

Duklon na pud kay lagi ya-ya-an.
Maski ga ngotngot pa ning ulo,
Kurawon na pud ug haplasan
Kay lagi daw galukdo’g silhig lanot.

Usa makasutoy ngadto sa dalan,
Iya na pud kung makusnitan.
Mga sapatos ilikay-likay ug taman
Aron dili mayab-an sa ginamit nga edibol.
Pag-abot sa katapusan sa Marso, sa dughan
Magkalandrakas na pud ang mga ribbon
Pinatung-an sa “most neat and clean”.
Tiaw mo na, yuta’g langit mag-ilog gud sa kasilaw!

Category: Uncategorized

Comments are closed.