Kenneth

| September 17, 2015

Ang mangabu-ak; Adlawng Reunion

Gibu-ak sa mga bagting sa mga plato,
baso, kutsara ang kamingawng
gipanagsalo-an natong duha
adtong milabayng semana.
Gibu-ak ang kahilom nga gi-ugom
sa sala sa taruhakhak sa atong mga
apong gikan sa Manila ug Canada,
nanagsalo sila sa kalami
sa ilang panagkita nga gipatam-is
sa kadugay nga wa nila mahibalag
ang tagsa tagsa. Gibu-ak sa tarabitab,
panag-istorya sa kristo sa bulangan
nga imong higala, ug sa mga amigo
nimong kauban sa trabahos munisipyog
sa tari matag dominggo. Mga higala,
mga amigo, ig-agaw, igsuon, ani-a tanan
karon, nanagbu-ak sa kadugay
sa wa pagkakitaay.

Apan labing bati nako karon
ang kabu-ak sa wa pagkatinagdanay
sa atong kamagwangan ug kamanghuran.
Ining tanan, akong gipasalamat aning
panagtapok ang pagkabu-ak sa ilang away
managsuon, sukad pa atong nanglakaw sila-
adlawng dapit nas tumoy sa akong hunahuna.

Pastilan Poldo, Kung imo lang ning makita.

Kung mabu-ak lang ning samin
nga nagtabon sa imong paghigda,
kung motapok lang kas amo
kung motindog lang ka diha,
mabu-ak pud nako siguro ang kamatuorang
ga-atubang kong may bu-ak nga nawng
tungod sa pagluha ug gatalikod sa tanang tawo
nga ani-a karon, nga nanagsul-ob
ug mga bu-ak nga kasingkasing.

Inahan

sa ngalan sa Amahan
sa Anak
sa Espirito

Ako mipaduol nimo karon
taliwala ning mga misteryong kasakit
nga imong gitugot kanamo.
Way laing akong madangpan
Inahan, ikaw lamang.
Ako usa ka anak, nga dugay nang
misalig sa imo, matinahuron
gasigurong maihap lamang
ang kasal-anan. Kay gatuo
sa doktrinang ang paghigugma kanimo
mao ang paglimot sa mga dani
ining kalibutan.
Inahan, gisugot ko ikaw sa tanan,
karon, tugoti intawn akong
makalingkawas ining kasakit
nga imong gitugot sa akong kalibutan:
sultihi ang tanang anak -mga kalag
nga nanagpasipa taliwala sa botoboto
sa Zamboanga. Ug labi na katong mga
anak sa mga kalag nga nanagtakin
ug magkadilaing armas pangubat.

kami tanan nga mga Inahan,
nanaghulat lang tawn sa ilang pagpa-uli.
wala namo gipangandoy ang matulog matag gabi-i
nga busog ug way problema sa kinabuhi,
apan ga-unlan ug kahadlok ug kabalakang,
sa among pagsugat sa kabuntagon,
bala nalang ang nagpabiling buhi
ug ang ilang mga kalag, dili.

ipalimot na ang garbo sa mga Amahan
i-uli ang mga Anak
aron mahiluna ang Espirito

sa Tanang Inahan.

Bisag may Aghud aghud

Na, ingon kos imo, ayawg tuo anang imong Lolo,
siya labawng gamhanan? maayo kaayo siya sa tanan?
maayo ra na sa iyang botbot ug pagpanambal.

Kanang iyang Orasyon batok sa mga sakit,
oo, daghan nay naayo ug mga piang nabalik.
Kanang iyang kwintas nga naay mata,
ay kakita na gyud ko ana nga gipanagangan siya
adtong tiyempo gyera…

Pero dong, tuo nuon,
dili tanang piang mabalik,
dili matambal tanang sakit,
ug dili tanang bala motipas sa agi-anan
bisan pag naa kay aghud aghud o abyan

kato laging mitipas na siyag da’n
miagi ubos sa among karaang pantaw
nga akong gilingkoran,
ti-aw mong naghilak,
mityabaw dayog miingon sa ako-
‘Inday, Inday, kaloy-i ning dughan kong napiangan,
gamhanan ang kasakit sa balang midulot sa kasingkasing
ang imong bala-anong gugma ra niini ang makapukan.

Nan, karon, kinsay gamhanan?

Category: Uncategorized

Comments are closed.